plávanie, plavanie s detmi, nemo, plavecka, skola, plavecka skola, plavecky klub, plavci, plavky, deti, kurzy, bratislava

INFO NOVÝ PLAVEC


Čas, miesto a zaradenie účastníka do kurzu podľa plaveckej úrovne: 
podľa telefonického dohovoru

Trvanie kurzu: 
http://www.plavanienemo.sk/index.php?lang=sk&menuid=370

Prihláška (tlačivo priniesť na prvú hodinu plávania):
http://www.plavanienemo.sk/index.php?lang=sk&menuid=374

Cena: 
http://www.plavanienemo.sk/index.php?lang=sk&menuid=371

Mapa a adresa bazéna: 
http://www.plavanienemo.sk/index.php?lang=sk&menuid=384

Potrebujem na plávanie: 
http://www.plavanienemo.sk/index.php?lang=sk&menuid=372&submenuid=377

Môžem si zakúpiť: 
http://www.plavanienemo.sk/index.php?lang=sk&menuid=389

V prípade neprítomnosti Ing. Lucie Dulayovej na bazéne sa môžete vo všetkých záležitostiach obrátiť na zastupujúceho trénera – MIROSLAV DULAY, MÁRIA DULAYOVÁ.

Pravidlá plávania

1. vstup do bazéna je povolený LEN S PLAVECKOU ČIAPKOU

2. vstup rodičov na bazén - rodič odovzdá dieťa na bazéne trénerovi. Po skončení hodiny si rodič dieťa vyzdvihne na bazéne. Príchod a odchod rodičov na bazén a z bazéna je 5 min. pred začiatkom alebo koncom hodiny. Staršie deti chodia samé na/z bazén/a. Posledná hodina v mesiaci je otvorená hodina, kedy sa môžete prísť pozrieť (posledný dátum v mesiaci). 

3. na bazéne a v priestoroch bazéna je zakázané behať a konzumovať nápoje a jedlá

4. prosím rodičov, aby si deti na plávanie nenosili cennosti, za odcudzené veci neručíme

5. príchod a odchod z bazéna je možný len cez sprchy v šatniach


Čo ak ochoriete?

Ak v prípade DLHODOBÉHO OCHORENIA účastník neabsolvuje viac ako 50% TJ po sebe nasledujúcich (nie jednotlivo) má nárok na náhradu polovice vymeškaných hodín, nie však v kurze, ktorý účastník navštevuje, ale nad rámec tohto kurzu. Napríklad, ak navštevuje kurz v utorky a štvrtky, TJ si môžete nahradiť pondelok, stredu, alebo v sobotu na základe dohody a voľného termínu. Nie je to však podmienkou organizátora plaveckého kurzu, pokiaľ nepríde k dohode o náhrade medzi účastníkom a organizátorom plaveckého kurzu. Účastník je povinný prispôsobiť sa voľnému termínu a predpokladanú dlhodobú absenciu, t.j. min. 50% TJ z trojmesačného plaveckého kurzu, nahlásiť a doložiť lekárskym potvrdením, inak nárok na náhradu zaniká. Za dlhodobú neúčasť účastníka na kurze nevzniká nárok na finančnú náhradu. Za krátkodobú neúčasť účastníka na kurze, t.j. menej ako 50% TJ z trojmesačného plaveckého kurzu, účastníkovi nevzniká nárok na finančnú náhradu, ani náhradu TJ. Krátkodobú neúčasť netreba nahlasovať. 

ĎAKUJEME :)
Ing. Lucia Dulayová a tréneri plávania NEMO

O NÁS

|

KURZY

|

CENY

|

SÚSTREDENIE

|

FOTOGALÉRIA

|

PONUKA PRÁCE

|

KONTAKT

|

INFO NOVÝ PLAVEC

COPYRIGHT © PLAVANIENEMO.sk, 2019, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu